• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.05.2012

Prezentacija trase autoceste na koridoru Vc kroz područje općine Maglaj

U četvrtak, 10.05.2012. godine sali Općinskog vijeća, u organizaciji Općinskog Načelnika, g-dina Mehmeda Mustabašića, održana je Prezentacija trase autoceste na koridoru Vc sa posebnim akcentom na dionicu kroz područje općine Maglaj.
Prezentaciju su izvršili predstavnici Urbanističkog zavoda BiH Sarajevo, direktor Zlatan Lazarevski i mr Vedad Viteškić, dipl.ing.arh. te predstavnici Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj.
U prisustvu velikog broja zainteresovanih građana, u konstruktivnoj atmosferi i kroz veliki broj diskusija dati su kompetentni odgovori i otklonjene nedoumice koje gradnja koridora donosi.
Inače, treba napomenuti da je ovo prva prezentacija ovoga tipa U Federaciji BiH i zasigurno predstavlja pun pogodak u pravovremenom i stručnom informisanju građana i njihovom uključivanju u donošenje relevantnih odluka.