• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.09.2017

Podrška projektima iz oblasti kulture (mali fond za kulturu)

 Njemačka ambasada u Sarajevu podržava projekte iz oblasti kulture u Bosni i Hercegovini. I u 2017. godini želimo podržati interesantne i originalne projekte.

 

Kod njemačke kulture se naravno odmah misli na velike klasike i uspješne umjetnike modernog doba: od Goethea  do Grassa, od Beethovena do Zimmera, od Dürera do Beuysa, od Knef do Potente. Međutim, njemačka kultura je mnogo više od toga: režiseri turskog porijekla  Fatih Akın i  Bora Dagtekin dobijaju njemačke i međunarodne nagrade i pune kino sale. Veliki pašnjaci u okolini sjevernonjemačkog grada Wackena se svakog ljeta pretvore u najveću evropsku binu za Heavy Metal. Izvođači šlagera kao Helene Fischer i komičari kao Mario Barth pune čitave stadione. Slike Gerharda Richtera su na tržištu umjetnina, najskuplje slike jednog živog slikara. Postoji bezbroj talentovanih umjetnika, od kojih je jedan dio komercijalno uspješan, i dio onih koji imaju veliki uspjeh u svom domenu.

 

Ambasada rado podržava projekte, koji na originalan način prikazuju razne aspekte njemačke kulture u raznovrsnim fasetama.

 

Kada govorimo o radu Ambasade iz oblasti kulture onda se ne radi samo o tome da predstavimo Njemačku u Bosni i Hercegovini – važnija je ideja razmjene: kako možemo spojiti umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između dvije zemlje?  Projekti koji mogu dati dobar odgovor na ovo pitanje su u Ambasadi dobro došli!

 

Da li Vi imate originalne ideje? Da li raspolažete resursima i kompetencijama da sprovedete ovakve projekte iz oblasti kulture? Da li možete ubijediti i druge institucije? Onda Ambasadi pošaljite projektni zahtjev!

 

Ako se kod projekta jasno prepoznaje povezanost s Njemačkom, imate uvjerljiv koncept, ukoliko je finansiranje (barem djelimično) osigurano i ako su lokalne institucije spremne da daju svoj vlastiti doprinos, onda će Ambasada moći podržati projekat. Molim Vas da u vezi ovoga pažljivo pročitate info list do kojeg će Vas odvesti link i vodite računa o tačno određenim pravilima koja se tu nalaze.

 

Molimo Vas da vodite računa i o tome da je budžet Ambasade ograničen i da se trebaju izabrati i podržati raznoliki projekti.  Velike manifestacije se ne mogu podržati. Ambasada podržava samo one projekte koji će u roku jedne budžetske godine (od januara do decembara) biti okončani. Za razvijanje dugoročnih zajedničkih projektnih ideja obratite se Goethe Institutu u Sarajevu www.goethe.de/BiH .

 

U vezi finansijske podrške za projekte iz oblasti sporta, određene informacije i formulare možete dobiti i putem maila: ku-100@sarj.diplo.de

 

Više informacija možete pogledati na http://www.mreza-mira.net .