• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.04.2012

Sastanak sa predstavnicima firme "Energiebauern" iz Njemačke

Općinski Načelnik sa saradnicima održao radni sastanak sa predstavnicima firme "Energiebauern" iz Njemačke,"Vik-Raz d.o.o." Maglaj i "Higracon d.o.o." Sarajevo.
Sastanak je imao za cilj informisanje o energetskim potencijalima Općine Maglaj u oblasti obnovljivih izvora energije te predstavljanje mogućnosti prisutnih firmi.
Sastanku su prisustvovali g-din Manfred Friedler ispred firme Energiebauern GmbH, g-din Ahmet Hadžišehić i g-din Samir Hamzić, iz firme Vik-Raz Maglaj, te g-din Armin Hadžialić direktor firme Higracon iz Sarajeva.
Prestavljeni su projekti sistema hidroelektrana na rijeci Bosni, toplane na bio masu te lokacije za izgradnju fotonaponskih elektrana.
Zaključeno je da se saradnja nastavi i dogovorene su određene aktivnosti na upotpunjavanju informacija i analiza za eventualne naredne faze realizacije.