• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.07.2017

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU REGULACIONOG PLANA „GROBLJE BORIK“ U MAGLAJU

Obavještavaju se građani općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-1437/17 od 15.06.2017. godine o usvajanju Nacrta regulacionog plana „Groblje Borik„ u Maglaju, organizuje JAVNA RASPRAVA 20.07.2017. godine u 18, 00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

 

Na Nacrt Regulacionog plana „Groblje Borik“ u Maglaju je proveden postupak Javnog uvida izlaganjem dokumenta na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, u prostorijama Općine Maglaj, Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove kancelarija broj 41 i web stranici Općine Maglaj u periodu od 20.06.2017. godine do 05.07.2017. godine.

 

Javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici nosioca izrade „Stil projekt“ d.o.o. Zavidovići, Podružnica Maglaj i predstavnici nosioca pripreme općine Maglaj.

 

Pozivamo građane općine Maglaj da prisustvuju raspravi, da se upoznaju sa predloženim dokumentom i iznesu mišljenja, primjedbe i sugestije.

 

Sve informacije mogu se dobiti na broj: 032 609-670 i 609-671.

 

Detaljno obavještenje u prilogu: obavještenje.pdf