• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.07.2017

Maglaj među 10 općina u regionalnom projektu ReLOad u BiH

Obzirom da je Maglaj izabran među 10 općina u regionalni projekat u BiH, koordinatori ispred UNDP-a Sanja Bokun, Selma Osmanagić-Agović i Damir Žarak su posjetili Općinu Maglaj kako bi razgovarali o detaljima vezanih za projekte koji će se ispred općine aplicirati.

 

Načelnik Mahmutagić se zahvalio na dosadašnjoj saradnji i obećao da će Općina raditi na tome da projekti budu uvijek spremni, te da zajedničkim snagama realizacija istih bude uspješna.

 

ReLOaD projekat finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Utemeljen je na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD I, LOD II, LOD III i LOD IV Projekta), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP uz finansijsku podršku EU i koji služi kao primjer dobre prakse koja će biti ponuđena kao model za korištenje i u drugim zemljama Zapadnog Balkana.

 

Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u sljedećim zemljama Zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija.

 

Ukupan budžet projekta je 10 miliona eura, od toga 8,5 miliona finansira Evropska unija, a ostatak od 1,5 miliona eura sufinasiraće UNDP i jedinice lokalne samouprave uključene u ReLOaD, od čega će 3 milona Eura biti implementirano u partnerskim općinama u BiH, a 7 milona Eura u ostalih 5 partnerskih država ReLOaD projekta. odluka, te unapređenje poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

 

Partnerski odbor projekta ReLOaD u BiH, je u okviru Direktnog poziva za jedinice lokalne samouprave odabrao sljedećih deset općina/opština i gradova za učešće u regionalnom projektu: Banja Luka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla.

 

Odabranih 10 općina/opština i gradova će raditi na aktivnostima koje doprinose cilju ReLOaD projekta, a to je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Ovaj pristup osigurava veće građansko učešće u procesima donošenja odluka i unapređuje pružanja usluga za građane u lokalnim zajednicama.

 

U izabranim općinama i gradovima, ReLOaD će podržati provedbu 200 projekata OCD-ova i očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 38.000 građana. Posebna pažnja bit će posvećena projektima koji doprinose jačanju uloge žena, mladih i socijalno isključenih grupa stanovništva. ReLOaD će stvoriti uslove za konkurentan pristup pri dodjeli sredstava na projektnoj osnovi iz budžeta jedinica lokalne samouprave i istovremeno motivirati OCD-ove da se profesionaliziraju i unaprijede nivo pružanja usluga.