• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.06.2017

OBAVJEŠTENJE O IZLAGANJU NACRTA REGULACIONOG PLANA „GROBLJE

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-1437/17 od 15.06.2016. godine o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „GROBLJE BORIK“ u Maglaju, provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana, u periodu od 20.06.2017. godine do 05.07.2017. godine.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid:
-na Oglasnoj ploči Općine Maglaj ( ulaz u Općinu ) ;
-prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija 41;

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove ili možete dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Viteška 4.

Pozivaju se svi zainteresovani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Regulacionog plana „GROBLJE BORIK“ u Maglaju i daju svoje mišljenje.

Detaljna obavijest: http://www.maglaj.ba/slike/PDF/obavijest-g.pdf

Nacrt Regulacionog plana:http://www.maglaj.ba/slike/PDF/rg.pdf