• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.05.2017

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O KUĆNOM REDU, UPRAVLJANJU, ODRŽAVANJU I KORIŠTENJU STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA

Pozivaju se svi zainteresovani građani kao i vlasnici poslovnih prostora u stambeno-poslovnim objektima da prisustvuju javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o kućnom redu, upravljanju, održavanju i korištenju stambenih i stambeno-poslovnih objekata koja će se održati 30.05.2017. godine (utorak) u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Obavještavamo upravitelje, etažne vlasnike, vlasnike poslovnih prostora u stambeno-poslovnim objektima, kućne savjete i sva pravna i fizička lica na području Općine Maglaj, da mogu izvršiti uvid u Nacrt navedene Odluke na info šalteru Općine Maglaj, svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati, počev od 24.05.2017.godine. Zadužuju se da na oglasnim tablama na ulazima u zgrade, postave oglase, kako bi svi etažni vlasnici i stanari bili blagovremeno upoznati sa provođenjem javne rasprave.

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Odluke moći će se dostaviti sedam dana nakon održane javne rasprave u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Maglaj.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, kancelarija broj 42. ili na kontakt broj: 609-676.

U prilogu možete preuzeti Nacrt Odluke :Download