• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.05.2017

U toku sanacija udarnih rupa na gradskim ulicama

U okviru ljetnog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva u toku je sanacija udarnih rupa na prioritetnim gradskim ulicama koje su najfrekventnije ( sjeverni ulaz, kružni tok, ulica 1. marta, pa sve do ukrštavanja sa ulicom Srebreničkih žrtava rata ). Slijedeće ulice koje se rade su Viteška ulica, ulica Sulejmana Omerovića Cara, pa zatim dio u Starom gradu.

Također, u planu je sanacija rupa na lokalnim putevima kojima se odvija autobusni saobraćaj, a nakon toga postepeno i svi ostali.