• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.05.2017

Objavljen Oglas za dodjelu podsticaja samozapošljavanja i upošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

Obavještavamo pripadnike braniteljske populacije sa prebivalištem na području općine Maglaj, kao i povratnike u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u Općini Maglaj i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Oopćini Maglaj, da je 16.05.2017. godine Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona objavilo Oglas za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu kao i Oglas za dodjelu podsticaja upošljavanja braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu od strane.

Prijave na Oglas se mogu izvršiti zaključno sa 16.06.2017. godine (petak).

Obrazac prijave na javni poziv i izjave, koja se prilaže uz prijavu, zainteresovani pripadnici branilačke populacije mogu preuzeti na šalteru broj 1. Općine Maglaj.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravi u društvene djelatnosti na šalteru broj 1. ili na telefon broj: 609-043.