• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.05.2017

Javna rasprava o Nacrtu Strategije prema mladima općine Maglaj 2016-2020. godine rezultirala jasnim i kreativnim idejama prisutnih

U sali Općinskog vijeća Doma kulture „Edhem Mulabdić“ održana je javna rasprava o Nacrtu Strategije prema mladima općine Maglaj 2016-2020. godine. Okupila je nekoliko aktivnih učesnika, mladih ljudi koji žele da osiguraju sigurnu budućnost u svom gradu. Iznijeli su svoje kritike u vezi postojeće Strategije, te svojim kreativnim prijedlozima, sugestijama i idejama zasigurno će promijeniti i unaprijediti položaj mladih ljudi u općini Maglaj.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Svjetlana Zamboni je također prisustvovala i aktivno učestvovala u raspravi, te istakla: „Spremni smo da se borimo zajedno sa vama za sve mlade ljude. Ako vi napravite dobru budućnost i mi ćemo imati ugodnu starost. Ako postoji mogućnost za zaposlenje u nekoj od naših firmi, onda se struka koja je tražena upravo tu, treba forsirati.“

Dženana Hadžiedhemović naglasila je da mladima treba posao, a ne poticaj, te da se na taj način oni mogu osigurati za poprilično dug period.

Jasmin Softić u ime Općinske Komisije za pitanja mladih i ravnopravnosti spolova zahvalio se prisutnima na prijedlozima koji će sigurno značiti i doprinijeti kreiranju uspješne budućnosti svih mladih ljudi.