• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.05.2017

6. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 6. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 28.04.2017. godine, sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za srijedu, 10.05.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:
Verifikaciju Zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj


DNEVNI RED1. Informacija-Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.03.2017. godine; Download

2. Prijedlog Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2017. godinu; Download

3.Prijedlog Programa utroška sredstava – poticaja u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2017. godinu; Download

4. Informacija o stanju i načinu otpisa nenaplativih potraživanja fizičkih i pravnih lica; Download

5. Razmatranje Programa održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i nekategorisanih puteva sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu, uz Izvještaj za 2016. godinu; Download

6. Razmatranje Izvještaja o održavanju i sanaciji javne rasvjete sa financijskim pokazateljima za 2016. godinu; Download

7. Razmatranje Programa održavanja javne higijene sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu, uz Izvještaj za 2016. godinu; Download

8. Razmatranje Programa održavanja javnog zelenila sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu, uz Izvještaj za 2016. godinu; Download

9. Razmatranje Programa zbrinjavanja pasa lutalica sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu, uz Izvještaj za 2016. godinu; Download

10. Izvještaj o sufinansiranju projekata od javnog značaja u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne zaštite, demografskog razvoja, NVO i UG za 2016. godinu; Download

11. Donošenje Programa sufinansiranja projekata od javnog značaja u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne zaštite, demografskog razvoja, NVO i UG za 2017. godinu; Download

12. Izvještaj o utrošku sredstava transferisanih sredstava od koncesija u 2016. godini, realiziranim programima i visini uloženih sredstava; Download

13.Prijedlog rješenja o izuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje saobraćajnice TC WISA – T-objekti u Maglaju; Download

14. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja Centra za socijalni rad u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama; Download

15. Informacija o tekućim aktivnostima vezano za Groblje Borik; Download

16. Nacrt Odluke o kućnom redu, upravljanju, održavanju i korištenju stambenih i stambeno – poslovnih objekata; Download

17. Informacija o realizaciji zaključaka 1-5 sjednice Općinskog vijeća; Download

18. Informacija o radu i planu upisa u osnovne i srednje škole na Općini Maglaj:

- Osnovna škola «Maglaj» Maglaj Download
- «Prva osnovna škola « Maglaj Download
- Osnovna škola «Novi Šeher» Novi Šeher Download
- JU MSŠ Maglaj Download
- JU Gimnazija Maglaj. Download


-Brifing Općinskog načelnika o aktuelnostima između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆA OV,
Svjetlana Zamboni