• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.04.2017

Raiffeisen banka: Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi jednog od sljedećih navedenih područja:

1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarno djelovanje
4. Sport
5. Okoliš

Naziv

KONKURS ZA DODJELU SPONZORSTAVA I DONACIJA

Vrijeme trajanja
06.03. – 14.04.2017. godine

-Sve prijave na Konkurs mogu se podnijeti najkasnije do 14.04.2017. godine do 16 časova na način kako je to definisano ovim pravilima u dijelu „Način prijave projekata“.

Način prijave projekata
-Neophodno je preuzeti elektronsku Prijavnicu za Konkurs ovdje.
-Prijavnicu je potrebno elektronski popuniti, isprintati i zajedno sa pratećom dokumentacijom poslati putem pošte na sljedeću adresu:

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Marketing i korporativne komunikacije&upravljanje održivošću
Zmaja od Bosne bb (Zgrada „A“)
71000 Sarajevo
sa naznakom “Konkurs za dodjelu sponzorstava/donacija“


Dodatne informacije pogledajte OVDJE .