• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.03.2017

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Napominjemo poljoprivrednike koji nisu obavili ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava, da su u skladu sa člankom 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava i registar klijenata („Sl.novine FBiH“ broj: 42/08 od 09.07.2008) nositelji poljoprivrednih gospodarstva/gazdinstava dužni do 31.03.2017. godine prijaviti promjene na gospodarstvu/gazdinstvu.

Promjene poljoprivrednih kultura na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama na poljoprivrednom gazdinstvu mogu se prijaviti samo jednom u toku godine, i to u gore naznačenom periodu, kako ne bi došlo do zloupotrebe poljoprivrednih poticaja.

Sve ostale promjene koje se odnose na promjenu nositelja gospodarstva/gazdinstva, broja žiro-računa, sjedišta ili prebivališta, članova itd. klijenti su dužni prijaviti 30 dana od dana nastanka promjene bilo kada u toku godine.
Napominjemo da ukoliko se ne upišu promjene, odnosno ukoliko se ne ažuriraju podaci u Registru, poljoprivredni proizvođači neće moći aplicirati za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju u 2016. godini.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti u Službu za privredu financije/finansije i razvoj poduzetništva, Općine Maglaj, ili na broj tel. 032/609-586.Download