• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.12.2016

Grupa demobilisanih boraca na sastanku kod Općinskog načelnika

Nekoliko demobolisanih boraca danas je u razgovoru sa Općinskim načelnikom Mirsadom Mahmutagićem dotakli se položaja koji zapravo imaju na području općine Maglaj, ali i Bosne i Hercegovine. Željeli su znati šta Općina može učiniti za njih i da li status koji imaju u društvu može da se poboljša.

Naglasili su kako je jedini način da budu svi zadovoljni, jeste da pravo na jednaku pomoć ima apsolutno svako od njih sa istim iznosom, te da nikako se ne smiju zaboraviti oni koji nikada nisu dobili nikakvu naknadu, a koji su u jako lošoj ekonomskoj situaciji.

Mustafa Bešić iz Domislice i Fikret Delić iz Kopica istakli su da će tokom svog mandata u Općinskom vijeću boriti se kako bi pitanje boraca u konačnici bilo pozitivno riješeno.

Načelnik je istakao da njegova pomoć izostati neće i u skladu sa mogućnostima kojima raspolaže dat će sve od sebe da dobiju ono što zaslužuju.