• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.12.2016

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Maglaj za 2017. fiskalnu godinu i Nacrta odluke o izvršavanju Budžeta za 2017. fiskalnu godinu

Na prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 06.12.2016. godine prihvaćen je Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2017. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2017. fiskalnu godinu. Na istoj sjednici donesen je Zaključak kojim je Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj i Općinski načelnik zaduženi da u periodu od 10 dana od dana održavanja sjednice organizuju JAVNU RASPRAVU na temu „Primjedbe i prijedlozi na Nacrte donesenih dokumenata“.
Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim dokumentima u formi Nacrta, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije istih.
Na Javnu raspravu pozivaju se građani, predstavnici privrednih društava, predstavnici samostalnih radnji, budžetski korisnici i svi ostali koji smatraju da mogu pomoći u procesu predlaganja primjedbi i prijedloga na pomenute Nacrte.
Javna rasprava počinje teći od 07.12. do 16.12.2016 godine. Posljednjeg dana, odnosno 16.12.2016. godine (petak) Javna rasprava bit će organizirana u sali Općinskog vijeća Maglaj (Dom kulture «Edhem Mulabdić») sa početkom u 14,00 sati.
Do posljednjeg dana provođenja Javne rasprave, zainteresovana lica Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva svoje prijedloge na navedene dokumente mogu dostaviti i u pisanoj formi.

Također, obavještavamo sve zainteresirane da Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2017. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2017. fiskalnu godinu možete naći u zgradi Općine Maglaj na Pisarnici, u kancelarijama Službe za privredu finansije i razvoj poduzetništva broj 25 i 27, te na web stranici Općine Maglaj, na adresi www.maglaj.ba.

Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2017. fiskalnu godinu možete preuzeti ovdje >> Download

Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Maglaj možete preuzeti ovdje >> Download