• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.12.2016

OSCE: Sastanak sa predstavnicima povratničke zajednice u Maglaju

U prostorijama JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" održan je sastanak sa predstavnicima povratničke zajednice u Maglaju u organizaciji OSCE-a. Cilj sastanka je bio omogućavanje efikasnijeg dijaloga, protoka informacija i saradnje između srpske povratničke zajednice i organa vlasti općine Maglaj, te da se pomogne u rješavanju izazova koji koče održivi povratak kroz multinacionalni pristup. Na taj način bi se doprinijelo poboljšanju životnih uslova manjinskih povratničkih grupa.

Sastanak je tekao uz zajedničku diskusiju o problemima koji su prisutni već duže vrijeme, definisanje prioriteta i dogovor oko neophodnih aktivnosti koje će sprovoditi nadležni organi. Svako od prisutnih iz povratničkih zajednica govorio je o problemima s kojim se susreću i predlagao načine kako bi se došlo do rješenja. Imaju želju da se izbalansiraju uslovi u kojima žive i djeluju, a posebnu zahvalu uputili su Alenu Ćosiću, predstavniku OSCE-a u Maglaju.

Službenica za ljudska prava, Monika Zollerova istakla je da će raditi sve što mogu kako bi se prepreke s kojim se susreću zaista umanjile.

Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić naglasio je da će biti na raspolaganju za sve što treba povratničkoj populaciji.

"Odnos Općine prema povratnicima može se samo poboljšati i učinit ćemo sve sa naše strane da se nastave projekti koji se tiču njihovog zbrinjavanja. Moramo se potruditi da povratak bude održiv, da kroz privredu, poljoprivredu, te da se u tom pogledu osjećaju komotnije. Trebamo izbalansirati odnos prema svima", rekao je Mahmutagić.