• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.12.2016

LIR projekt - Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa

U okviru projekta "Lokalni integrisani razvoj" (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljuje se Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini.

Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresovanim malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koji djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) i odabranim lancima vrijednosti da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizirali programe obuke radne snage i investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a u cilju podizanja konkurentnosti MSP.

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identificira do 10 projekata kojima će se pružiti podrška na unapređenju tehnološke opremljenosti i do 10 projekata koji će se odnositi na obuku potrebne radne snage, a koje će implementirati MSP. Kroz provedbu navedene podrške u 2017. godini očekuju se sljedeći kumulativni rezultati:

MSP koja budu podržana će u roku 12 mjeseci od implementacije projekta ostvariti povećanje prihoda (po mogućnosti od izvoznih poslova) u iznosu od 3% u odnosu na ostvareni prihod iz 2015. godine. Sva MSP koja budu podržana će zaposliti minimalno 50 osoba (kumulativno za sva MSP);

Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji u A4 formatu i uvezane. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u ili USB memorijskoj kartici.

Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira: "Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za implementiranje projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu uz podršku Projekta 'Lokalni integrisani razvoj' u 2017. godini". Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: "NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA".

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat "Lokalni integrisani razvoj"

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 SarajevoPrijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 29. decembar 2016. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Potrebna dokumentacija u nastavku:

- Download
- Download
- Download
- Download