• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.11.2016

Predstavnica CRS-a posjetila Općinu

Sa ciljem da razgovara o novom projektu predstavnica Catholic Relief Services ( CRS-a ) Gordana Radić posjetila je Općinu Maglaj. U razgovoru sa Općinskim načelnikom Mirsadom Mahmutagićem i njegovim saradnicima Azrom Čakramom šeficom Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, te Bisernizom Gračić predstavnicom te Službe zaključili su dogovor oko realizacije projekta "Integrisana podrška raseljenih osoba i izbjeglica".

Catholic Relief Services ( CRS ) je preko donatora Odjela za populaciju, izbjeglice i migracije Vlade SAD-a radio novi projekat koji se odnosi na ekonomsku održivost korisnika Regionalnog stambenog projekta, koji traje do 30.septembra 2017. godine. Podržat će 9 korisnika koji se nalaze u općini Maglaj, a od mogućih 20 korisnika koji su aplicirali. Imat će podršku u vidu socio-ekonomske održivosti i to će se ogledati kroz poljoporivredu, pokretanje zanatsko-uslužne djelatnosti i pomoć pri zapošljavanju. Isključivo socijalna pomoć odnosit će se na školovanje, omogućavanje penzionih i zdravstvenih uslova i podrška uvezivanju staža.

Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić je izuzetno zadovoljan što se kreće u realizaciju navedenog projekta, te ističe da postoji obostrana volja za dobrom i efikasnom saradnjom.