• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.02.2012

OŠ CZ Maglaj ocijenio: Stanje na području općine Maglaj na zadovoljavajućem nivou

Iako su se vremenske prilike dodatno pogoršale, stanje na području općine Maglaj je na zadovoljavajućem nivou, ljudski životi nisu ugroženi, putevi su prohodni, nema problema u snabdjevanju vodom i električnom energijom, ocijenjeno je danas na sjednici Općinskog štaba Civilne zaštite Maglaj.
Tokom protekle sedmice do najugroženijih dijelova maglajske općine stigla je interventna pomoć u hrani, odjeći i lijekovima, vatrogasci odvoze pacijente na dijalizu iz područja gdje je saobraćaj otežan.
I stanje po pitanju bezbjednosti građana i imovine je na zadovoljavajućem nivou, istakao je komandir PS Maglaj Alen Mušić.Zimske službe su na terenu 24 sata dnevno. Prilazi važnijim objektima u gradu su osigurani, ulice se čiste, a Komunalno javno društvo Maglaj vrši odvoz smeća.
Ugovorom o održavanju lokalnih i dijela nekategorisanih puteva u zimskim uslovima između općine Maglaj i KJD odnosno firme Hajdić doo planirano je održavanje 77 kilometara puteva, odnosno 32 putna pravca koji su proteklih dana očišćeni u nekoliko navrata. Pored ovih, dodatno je čišćeno još 25 kilometara puta koji su nisu planirani programom.
Pored nabrojanog, općina Maglaj je do sada izdvojila i 3.600 KM svim mjesnim zajednicama za kupovinu nafte za čišćenje puteva koji su u njihovoj nadležnosti, shodno utvrđenim i dostavljenim spiskovima o održavanju nekategorisanih puteva što je u nadležnosti mjesnih zajednica. Tamo gdje je mjesna zajednica dobro organizovana, rezultati su vidljivi i nema problema.
Upućen je i apel građanima da prilikom čišćenja snijega i ledenica sa krovova ne dovode u opsasnost svoje i živote drugih ljudi.

Nakon rasprave usvojeni su slijedeći zaključci :

1. Bez obzira na složenost stanja na području općine Maglaj, Općinski štab Civilne zaštite konstatuje da je stanje na području općine Maglaj zadovoljavajuće;
2. Općinski štab Civilne zaštite zdužuje Općinskog načelnika, Službe i ostale organe i preduzeća da se maksimalno angažuju na održavanju urednog stanja, bez obzira na pogoršane vremenske prilike;
3. Aktivnosti vezane za provođenje naredbe Federalnog štaba Civilne zaštite odvijaju se i provode kroz redovne aktivnosti zaduženih na području općine Maglaj.
Prema informaciji Operativnog centra na području općine Maglaj nema vanrednih intervencija policije, vatrogasaca niti Službe hitne medicinske pomoći. Na svim putevima, zbog nove količine snijega, saobraća se otežano.