• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.09.2016

Odobreni projekti dva maglajska udruženja

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću na kojoj su se našla i dva maglajska udruženja. Treba istaći i podržati ovakve ideje i aktivnosti maglajskih udruženje i da ih na budućim listama bude u što većem broju sa Općine Maglaj.

Finansirat će se određeni projekti koji se odnose na :

• Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada ;
• njihovih organizacija ;
• Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće i skloništa);
• Rad javnih kuhinja i
• Organiziranje akcija dragovoljnog darivanja krvi, odnosno promoviranje dragovoljnog davalaštva krvi.


U svrhu Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada aplicirala su dva maglajska udruženja :

• Savez civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona sa sjedištem u Maglaju sa projektom „Poboljšanje životnih uslova civilnih žrtava rata ZDK kroz zapošljavanje invalidnih osoba naročito u ruralnim područjima“ u visini sredstava od 30.000,000 KM;
• Udruženje građana CŽR sa projektom „Spomen park VELIKA KUĆA „ u visini sredstava od 22.500,000 KM;

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će najkasnije u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena. Korisnici sredstava su dužni u prilogu izvješća, dostaviti i vjerodostojnu dokumentaciju na temelju koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

Listu svih korisnika i raspodjele prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću možete pogledati ovdjeLINK