• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.08.2016

Ambasada Republike Italije finansirala sanaciju JP „Veterinarska stanica“ Maglaj

Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Maglaj, u sklopu projekta „Rekonstrukcija i razvoj nakon poplava u maju 2014.godine, Cap. 2182 Aid n. 10396“ odobrila je 50.000 eura za pomoć JP „Veterinarska stanica“ Maglaj.

Krajem mjeseca jula 2016. godine završeni su radovi na sanaciji i rekonstrukciji zgrade JP „Veterinarska stanica“ Maglaj. Za unutrašnje i vanjske radove na sanaciji i rekonstrukciji zgrade utrošeno je oko 20.000 eura. Ranije su za 20.500 eura nabavljena 2 nova vozila marke „ŠKODA“, a preostalih 9.500 eura bit će utrošeno za nabavku lijekova, kancelarijske i medicinske opreme za pružanje veterinarskih usluga.