• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.07.2016

Održana završna konferencija projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD“

U Sarajevu je održana završna konferencija projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD“, koji je pomogao u uspostavljanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širom BiH. Projekat je finansirala Evropska unija u ukupnom iznosu od 7 miliona eura, a provodio Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u partnerstvu sa Ministarstvom pravde BiH, jedinicama lokalne samouprave i mnogim organizacijama civilnog društva. Općina Maglaj također je dio ovog projekta.

U proteklih sedam godina, projekat je podržao 50 jedinica lokalne samouprave i 234 organizacije civilnog društva u zajedničkom jačanju lokalne demokratije, kao i kapaciteta lokalnih vlasti i njihove saradnje sa civilnim društvom, posebno u transparentnosti raspodjele sredstava i kreiranju projektnih prijedloga. Ove aktivnosti su doprinijele u poboljšanju pružanja usluga općina i gradova svojim građanima.

Ostvarivanjem aktivnije uloge u lokalnim zajednicama, organizacijama civilnog društva je omogućeno da postanu bolje u pružanju svojih usluga, te ravnopravan partner lokalnih vlasti. Pomogao je i u oporavku zajednica pogođenih poplavama u BiH, a općina Maglaj je jedna od njih.