• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.07.2016

Obavještenje za građane za ovjere dokumenata

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu,
opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj obavještava građane da ovjere dokumenata po osnovu konkursa i objavljenih Javnih poziva mogu vršiti pored šaltera za ovjere Općine Maglaj i u terenskim administrativnim uredima Općine Maglaj Novi Šeher i Kosova.

Ovakva odluka je zbog toga kako bi se izbjegle bespotrebne gužve i redovi stranaka, ali i uštedili lični troškovi prijevoza za dolazak u Maglaj.