• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.06.2016

Obavještenje za građane Maglaja povodom organiziranog odlaska u Srebrenicu

Obavještavamo građane općine Maglaj da se i ove godine, kao i svake prethodne, organizira odlazak u Srebrenicu kao posjeta Memorijalnom centru Potočari na dan 11.07.2016. godine. Zainteresovani građani prijave za odlazak vrše kod predsjednika Mjesne zajednice kojoj pripadaju. Predsjednici Mjesnih zajednica su obavezni sačiniti spisak građana koji su se prijavili, te odrediti za svoje mještane vođu puta.

Prijave se vrše do dana 07.07.2016. godine, a predsjednici Mjesnih zajednica su dužni isti dostaviti kod resornog Rukovodioca Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj.

Mještani Starog grada, Omerdinog polja i uže gradske jezgre se prijavljuju za odlazak na šalter broj 1. Šalter sala općine Maglaj.

Kontakt telefon za sve eventualne nejasnoće je 609-040.