• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.02.2012

Zdravstveno zbrinjavanje stanovništva-situacija stabilna i zadovoljavajuća

Danas je u prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak kome su, osim Senke Balorde, ministrice zdravstva, prisustvovali i članovi kolegija Ministarstva zdravstva, direktori javnih zdravstvenih ustanova, Komandant štaba Civilne zaštite, te direktor Kantonalne uprave civilne zaštite. Analizirana je novonastala situacija u vezi sa vremenskim nepogodama koje su zadesile Zeničko-dobojski kanton i razmijenjene su informacije sa terena, te su pojedinim zdravstvenim ustanovama podijeljena uputstva i zadaci.

Što se tiče zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva Zeničko-dobojskog kantona, konstatirano je da je situacija trenutno stabilna i zadovoljavajuća, te da sve zdravstvene ustanove normalno funkcioniraju, uz smanjen priliv redovnih pacijenata. Manji problemi u vezi sa pružanjem adekvatne medicinske skrbi riješeni su u saradnji sa općinskim štabovima Civilne zaštite na terenu. Evidentiran je samo jedan hitan slučaj, u Olovu, gdje je zbog velikih snježnih nanosa bilo potrebno mobilizitrati helikopter radi evakuacije oboljelog, što je uspješno realizirano. Dogovoreno je da se putem štaba Civilne zaštite, zaduže organi mjesnih zajednica da organiziraju nadzor nad starijim i bolesnim osobama koje žive same.

Press služba ZDK