• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.06.2016

Općina Maglaj i KJD Maglaj realizuju projekat uređenja mezarja Orsopovac

Nakon uređenja prostora i odvoza otpadnog materijala, košenja šiblja i drugog rastinja biti će postavljena dva kontejnera za odlaganje otpada.
U okviru ovih poslova postavit će se i tabla sa oznakama «zabranjeno bacanje smeća i ostalog otpada» .
Ovom prilikom apelujemo na građane da ne bacaju otpad pored kontejnera već da sav otpadni materijal ubuduće odlažu u postavljene kontejnere.