• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.06.2016

Ambasada Republike Italije finansira sanaciju JP „Veterinarska stanica“ Maglaj

Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Maglaj, u sklopu projekta „Rekonstrukcija i razvoj nakon poplava u maju 2014. godine, Cap. 2182 Aid n. 10396“, odobrila je 50.000 eura za pomoć JP „Veterinarska stanica“ Maglaj.

Od ovih sredstava opredijeljena je 41.000 KM za nabavku 2 nova vozila marke „ŠKODA“ za ovu ustanovu. Za rekonstrukciju i sanaciju, tj. unutrašnje i vanjske radove, koji traju na uređenju JP „Veterinarska stanica“ Čakalovac, bit će utrošeno 40.000 KM. Za nabavku lijekova, medicinske i druge opreme za pružanje veterinarskih usluga na terenu, predviđeno je cca 20.000 KM.

Poslove na rekonstrukciji i sanaciji unutrašnjih i vanjskih radova JP „Veterinarska stanica“ Maglaj izvodi građevinska firma „INTER-COMA“ Zenica, a po raspisanom tenderu ambasade Republike Italije. Rok za izvođenje radova je 45 dana, sredina mjeseca jula.