• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.06.2016

Odluke o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Maglaj za 2016. godinu

Na osnovu čl. 41. Statuta općine Maglaj („Sl. novine općine Maglaj „broj 08/07), Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH „broj 39/14), na prijedlog Službe za urbanizam, geodetsko i imovinsko-pravne poslove, Općinski načelnik općine Maglaj donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Maglaj za 2016. godinu.

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Maglaj mijenja se Plan javnih nabavki za 2016. godinu broj 01-49-117/16 od 29.01.2016. godine tako što se u Predmetu nabavki „Usluge“ dodaje nova tačka Plana nabavki koja glasi:
Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda „Stijene“ za naselje Luke u MZ Čobe i izrada projektne dokumentacije „Regulacija korita rijeke Jablanica“ procijenjena je na vrijednost usluga od 70.000,00 KM, sa PDV-om. Sredstva su obezbijeđena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona, prema Sporazumu o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz „Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu“.

Odluku možete pogledati ovdje: Download

Na osnovu čl. 41. Statuta općine Maglaj („Sl. novine općine Maglaj „broj 08/07), Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH „broj 39/14), na prijedlog Službe za urbanizam, geodetsko i imovinsko-pravne poslove, Općinski načelnik općine Maglaj donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Maglaj za 2016. godinu.

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Maglaj mijenja se Plan javnih nabavki za 2016. godinu broj 01-49-117/16 od 29.01.2016. godine tako što se u Predmetu nabavki „Radovi“ dodaje nova tačka Plana nabavki koja glasi:
Vodovod za naselje Gornja Kosova, Vodovod Kopice-nabavka i ugradnja vodomjera, Rekonstrukcija postojećeg vodovoda „Stijena“ za naselje Luke u MZ Čobe, Vodosnabdijevanje dijela naselja u MZ Ulišnjak-nastavak radova procijenjeno je na vrijednost od 190.000,00 KM, sa PDV-om. Sredstva su obezbijeđena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona, prema Sporazumu o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz „Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu“.

Odluku možete pogledati ovdje: Download