• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.06.2016

Sastanak organizacionog odbora za pisanje monografije Maglaj '92-'95

Javna ustanova Biblioteka „Maglaj“ bila je domaćin sastanka Radne grupe organizacionog odbora za monografiju Maglaj '92-'95. Radnu grupu sačinjavaju: Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, rukovodilac Službe boračko-invalidsku zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj, gđa. Azra Čakrama, direktorica JU Biblioteka Maglaj, gđa. Nina Bunjevac Salkić, direktor RTV Maglaj, gdin. Faruk Zupčević, vlasnik Foto Studija Bašić, gdin. Mehmed Bašić.

Radna grupa ima za cilj pisanje i objedinjavanje ratnih priča Maglaja u jednu monografiju koja bi ostala kao poklon našem gradu. Ovo će biti dugotrajan proces skupljanja hronoloških, kratkih i jako emotivnih priča. Jako je bitno iznijeti, ali i na papir prenijeti, težinu atmosfere koju su građani Maglaja pretrpjeli u periodu ratnih zbivanja, '92-'95.

Monografija bi trebala biti vrhunskog izdanja, čiji izdavač će biti JU Biblioteka, pisana na bosanski i engleski jezik, te prihvatljiva turistima, koji posjećuju naš grad. Pisanje ratnih priča, te davanje ideja moći će pristupiti i sami građani, učesnici ratnih dešavanja.