• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.05.2016

Anketa ocjene stanja okoliša za područje Ze-do kantona

S ciljem sagledavanja mišljenja građana o stanju okoliša u Zeničko-dobojskom kantonu i njihovog uključivanja u proces izrade Kantonalnog ekološkog akcionog plana (KEAP) Ze-do kantona, urađena je ANKETA OCJENE STANJA OKOLIŠA. Anketu možete preuzeti ovdje: Download

Molimo sve građane u općinama Zeničko-dobojskog kantona da popune anketu i dostave je na adresu: keapzdk@unze.ba
Dobiveni odgovori iskoristit će se za izradu plana zaštite okoliša u Zeničko-dobojskom kantonu.

Akcioni plan za zaštitu okoliša predstavlja razvojno planski dokument, koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih okolišnih problema i prioriteta, te definiranih strategija/ akcija doprinosi unaprjeđenju stanja okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona. Nosilac pripreme KEAP-a je Zeničko-dobojski kanton, putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, a nosilac izrade je Univerzitet u Zenici, Metalurški institut „Kemal Kapetanović“.