• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.05.2016

Javna rasprava o Nacrtu zakona o javnom okupljanju

Skupština Zeničko – dobojskog kantona na 26. sjednici, održanoj dana 11.04.2016. godine prihvatila je Nacrt zakona o javnom okupljanju. Istim zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Zakona upućuje u javnu raspravu, a da je rok za provođenje javne rasprave 60 dana i da su organizatori rasprade općinski načelnici ì Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko – dobojskog kantona.

Na osnovu Obavijesti Ministarstva unutrašnjih poslova Zenica broj: 08-04/1-02-1- 2021-1/16, od 22.04.2016. godine, prema planu održavanja javne rasprave, obavještavamo javnost da će se u Maglaju Javna rasprava o Nacrtu zakona o javnom okupljanju održati dana 10. 05. 2016. godine u 10,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj (Dom kulture).

Kako bi se omogućila što šira uključenost, pozivamo sve zainteresovane strane da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi.