• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.04.2016

Treća tematska sjednica i 34. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 22.04.2016. godine,

S A Z I V A M
34. sjednice Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 5.05.2016. godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj

DNEVNI RED


1-Treća tematska sjednica – Stanje komunalnog reda na području općine Maglaj Download

34. redovna sjednica Općinskog vijeća

1.Pregled aktivnosti vezano za sanaciju šteta poslije prirodne nesreće između dvije sjednice Općinskog vijeća Maglaj Download

2. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove

- Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Hadžišehić (Šaćir) Mesud Download
- Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom DKM «Gradnja» Maglaj Download
- Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Đuhera (Salih) Raziji iz Maglaja radi oblikovanja građevinskih parcela Download
- Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi Download
- Odluka o pristupanju izmjene Reg. plana ( Ljuca Adis ) Download
- Odluka o pristupanju izmjene Reg. plana ( HM promet ) Download
- Odluka o usvajanju Reg. plana ( Jasmin Halilović ) Download
- Zahtjev za oslobađanjem od plaćanja troškova tehničkog prijema, naknade troškova postupka i takse, - MZ Liješnica Download

3. Program rada Općinskog pravobranilaštva za 2016.godinu Download

4. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova OIK-a Maglaj Download

5. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Maglaj u 2015.godini Download

6. Akcioni plan realizacije Strategije razvoja općine Maglaj za 2016.godinu Download

7. Informacija o radu Općinskog vijeća i Komisija OV za 2015.godinu Download

8. Plan zaštite od požara na području općine Maglaj Download

9. Izvještaj o radu Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju općine Maglaj za 2015.godinu Download

10. Informacija kvartalni/periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 1.1. do 31.3.2016.godine Download

11.Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih stipendija za akademsku 2015/2016. godinu Download

12.Prijedlog Kriterija za dodjelu općinskih stipendija za 2015/2016. godinu Download

13.
a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU i JP kojima je osnivač Općina Maglaj za 1.1.-31.12.2015. godine Download

b) Informacija o Programu rada za 2016.godinu Download

14. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije Općinskog vijeća, - Komisija za izbor i imenovanje

15.Planirane projektne aktivnosti u 2016.godini Download

16.Analiza kretanja nezaposlenosti i zapošljavanja u 2015. godini na području općine Maglaj

17. Elaborat vertikalne saobraćajne signalizacije za ulice u gradu Maglaju i lokalne puteve na području općine Maglaj Download

Vijećnička pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić