• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.04.2016

Općinski načelnik pohvalio saradnju sa Ambasadom Švicarske

Načelnik općine Maglaj, Mehmed Mustabašić, povodom jučerašnjeg otvaranja Centra ta mentalno zdravlje u sklopu JU „Dom zdravlja“ Maglaj, u saopštenju za medije, istakao je dobru saradnju Švicarske ambasade i SDC-a (Švicarska organizacija za saradnju) u obnovi i izgradnji Općine Maglaj.

"Zajedno sa UNDP-om SDC je prisutan na općini Maglaj dvadesetak godina. Prvi projekti bili su usmjereni ka jačanju kapaciteta Mjesnih zajednica, te opremanju domova u Mjesnim zajednicama, kao i opremanje sale Općinskog vijeća. Kroz projekat strategije 2012.-2020. godine, kroz ILDP metodologiju, učili su nas strateškom planiranju kao i realizaciji strateških projekata i bili sufinansijeri istih. Kao plod dobre saradnje 2009. godine izgradili su u Maglaju jednu od najmodernijih šalter sala u Bosni i Hercegovini. Također, poslije poplava zajedno sa UNDP-om potpuno su obnovili tu šalter salu, uradili i drugu fazu i sve opremili najsavremenijom informatičkom opremom", kazao je Općinski načelnik, te se osvrnuo i na zadnje aktivnosti, koji su obavljeni u saradnji sa vladom Švicarske.

"Posljednji projekat koji smo realizovali sa Švicarskom vladom i UNDP-om kroz GRANT shemu je bio poboljšanje poslovne infrastrukture i potencijala industrijske poslovne zone Misurići, a u svrhu ekonomskog rasta i zapošljavanja. Kroz ovaj projekat realizovan je dio primarne saobraćajnice kroz Poslovnu zonu Misurići u dužini od 175 m, te omogućeno da se ista priključi na magistralni put M17. Direkcija cesta FBiH raspisala je tender za realizaciju isključno – uključne petlje za koju je Općina Maglaj uradila projektnu dokumentaciju, izvršila eksploataciju zemljišta i uradila sve pripremne radnje za realizaciju ovog projekta. Očekujemo da bi izgradnja ove isključno – uključne petlje mogla početi vrlo brzo, a da bi sa obezbijeđenim sredstvima mogli do kraja građevinske sezone završiti dio petlje."