• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.04.2016

Otvoren novi Centar za mentalno zdravlje u sklopu Doma zdravlja Maglaj

U prostorijama Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj otvoren je novi Centar za mentalno zdravlje. Novoadaptirani Centar zajedno su otvorili direktor za saradnju Ambasade Švicarske u BiH, gdin. Joseph Guntern, pomoćnik federalnog ministra zdravstva, gdin. Goran Čerkez, te direktorica JU „Doma zdravlja" Maglaj, dr. Emira Drnda-Čičeklić.

Projekat je finansiran od strane Vlade Švicarske, Federalno ministarstvo zdravstva dalo je značajnu podršku, a sama realizacija ovog Projekta urađena je od strane nevladine organizacije Asocijacija XY. Goste je srdačno pozdravio i ugostio i Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, zajedno sa svojim saradnicima.

Direktor za saradnju Ambasade Švicarske, gdin. Guntern, posebno je istakao značaj ovog Projekta i naglasio kako je tekao proces rada na Projektu mentalnog zdravlja.

"Od 2008. godine se radi na Projektu mentalnog zdravlja. Ovaj vid projekta je okrenut ka samim klijentima, te pružanju što bolje i kvalitetnije usluge. Kroz II fazu projekta pomognut je razvoj oko 70 Centara u BiH. Velika zahvalnost ide i Federalnom ministarstvu zdravlja, Općini Maglaj, kao i direktorici Doma zdravlja i svim uposlenim."

Direktorica Doma zdravlja zahvalila se Vladi Švicarske, te kazala:

"Cilj ovog Centra i njegovog rada je da probude svijest kod građana da ovo nije psihijatrija, nego Centar za mentalno zdravlje. Imamo želju da omogućimo mogućnost posjeta Centru, a nadamo se da ćemo biti u stanju napraviti i određene edukacije za građane."

Nakon uručenja zahvalnica za goste i prijatelje, koji su potpomogli opremanju i realizaciji ovog projekta, upriličen je obilazak novog Centra.