• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.04.2016

Radionica o procjeni efikasnosti i efektivnosti rada Općinskog vijeća Maglaj

U sali Općinskog vijeća održana je radionica o procjeni efikasnosti i efektivnosti rada Općinskog vijeća Maglaj. Radionici su prisustvovali Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, predsjedavajući Općinskog vijeća, Marko Zelić, pomoćnik Općinskog načelnika, Jasmin Devedžić, te vijećnici Općinskog vijeća i volonteri općine Maglaj.

Moderator radionice bio je službenik za demokratski razvoj OSCE-a, gdin. Daut Bajramović, koji je posebno istakao i naglasio:

"OSCE je uključen u kompletan rad Općinskog vijeća Maglaj i usmjeren je ka poboljšanju što bolje saradnje i funkcionanosti. Nakon ove radionice planirana je još jedna u drugoj polovini maja. Općinski vijećnici moraju imati kontinuiran dijalog sa građanima, moraju planirati i usvajati praksu te pojednostaviti procedure u svom radu."

Cilj ove radionice je osnažiti posvećenost i sposobnost izabranih predstavnika u Općini, da unapređuje rad uprave u korist svih građana, te poboljšati efikasnost rada Općinskog vijeća u zastupanju interesa građana. Radionica se sastojala iz dva dijela:
1. prezentacija koncepta analize efikasnosti i efektivnosti rada Općinskog vijeća i
2. prezentacija rezultata analize rada Općinskog vijeća Maglaj.