• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.04.2016

Prezentacija projekata za dodjelu podsticaja upošljavanja braniteljske populacije u Ze-do Kantonu

U sali Općinskog vijeća održana je prezentacija projekata za dodjelu podsticaja upošljavanja braniteljske populacije u Ze-do kantonu. Pored Općinskog načelnika, Mehmed Mustabašića i njegovih saradnika, prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za boračka pitanja Ze-do kantona, gdin. Enes Hećo, gđa. Amra Nikšić i gđa. Anita Turski.

U prepunoj sali, prisutnima je obrazloženo koji kandidati imaju pravo učešća na projektu, koju dokumentaciju je potrebno da prilože, visina sredstava, postupak odobravanja sredstava, kao i samo podnošenje zahtjeva. Ovi projekti su predviđeni za branioce i članove njihovih porodica sa prebivalištem na području Općine Maglaj, kao i povratnike u Republiku Srpsku, koji ostvaruju osnovna prava iz borilačke – invalidske zaštite u Općini Maglaj. Kandidati moraju biti na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Općini Maglaj.

Sve ostale informacije se nalaze na Oglasnoj ploči Općine Maglaj iz prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 13.05.2016. godine.

OGLAS za dodjelu poticaja upošljavanja braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu možete preuzeti ovdje: Download

OGLAS za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu možete preuzeti ovdje: Download