• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.04.2016

Izrada projekta provođenja kantonalnog akcionog plana zaštite okoliša

Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, danas je ugostio predstavnike radne grupe ispred Metalurškog instituta – Zavod za zaštitu i ekologiju „Kemal Kapetanović“ u vezi izrade projekta KEAP, tj. provođenja kantonalnog akcionog plana zaštite okoliša.

Delegaciju Metalurškog instituta – Zavod za zaštitu i ekologiju „Kemal Kapetanović“ činili su dr.sc. Edin Terzić, Emir Zukić, diplomirani inžinjer mašinstva i dr.sc. Džafer Dautbegović. Također, prisutni su bili direktorica KJD, gđa. Amira Zukić, predstavnik Natron Hayat-a, gdin. Rusmir Mečević, te predstavnici općinskih službi.

Edin Terzić, predsjednik radne grupe, zahvalio se Općinskom načelniku na srdačnoj dobrodošlici, te istakao veliki značaj današnje teme.

"Vlada Ze-Do kantona je jako zainteresovana i rado je prihvatila izradu ovog ekološkog plana. Izradom ovog separata KEAP-a, u trajanju od 2017. do 2027. godine, poklanja se velika važnost i samim Općinama sa KJD-ma. Ovaj projekat obuhvata tri dijela: komunalni, neopasni i opasni industrijski otpad. Prvobitno se treba bazirati na analizi postojećeg stanja i prikupljanja otpada."

Ovaj vid sastanka tekao je po sistemu ankete, gdje su predstavnici radne grupe dobijali adekvatne odgovore od nadležnih iz Općine Maglaj. Zaključak ovog sastanka je da je ovo ključni problem Ze-Do kantona, gdje između ostalog i sve Mjesne zajednice na području Općine Maglaj nisu uključene u prikupljanje otpada, što dodatno otežava samu situaciju, kao i divlje deponije sa komunalnim otpadom, kojih je sve više na prostoru Općine.

Pozitivan segment je Natron - Hayat, kao veliki reciklažni pogon koji ima dvije deponije (šljake i pepela, te deponija industrijskog otpada), koji su u fazi izrade idejnog projekta po evropskom i ekološkom standardu za industrijski otpad.