• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.02.2016

Predstavnici Udruženja poslodavaca na sastanku sa Općinskim načelnikom

Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, primio je danas predstavnike novoosnovanog Udruženja poslodavaca Maglaj, njih sedamnaest. Sastanku je prisustvovao i direktor Kantonalnog zavoda za zapošljavanje, gdin. Marinko Kelavić i šef BIRO-a u Maglaju.

Općinski načelnik je pohvalio članove Udruženja na formiranju, i naglasio da Općina Maglaj stoji na raspolaganju i da je spremna da pomogne u rješavanju određenih problema. Gdin. Kelavić je takođe podržao osnivanje Udruženja i upoznao prisutne sa projektima koji su planirani u narednom periodu, a koji se tiču poticaja za zapošljavanji i samozapošljavnje.

Udruženje poslodavaca Maglaj trenutno ima ukupno 17 članova, i uključeno je u Savez poslodavaca Ze-Do kantona. Osnovni cilj je strateško planiranje ekonomskog razvoja na lokalnom i regionalnom nivou, kao i zaštita prava i interesa članova udruženja na području zakonodavstva Bosne i Hercegovine.