• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.02.2016

Sastanak sa predstavnicima NK "Natron"

Općinski načelnik,Mehmed Musabašić zajedno rukovodiocem službe za privredu, finansije i razvoj poduzetništva, Senadom Alibajraktarević i višim stručni saradnikom za obrazovanje, nauku, kulturu, sport omladinski i NVO sektor, Nermom Zupčevićprimio primio je predstavnike nogometnog Kluba "Natron" iz Maglaja.
Na sastanku je razgovarano o podršci u radu i funkcionisanju Kluba, koji ove godine obilježava 90-tu godinu postojanja.