• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.11.2015

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi „Krv nam je svima ista“

"Krv nam je svima ista" – naziv je akcije dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se u ponedjeljak, 16.11., održati u prostorijama Doma zdravlja Maglaj s početkom u 10:00 sati. Akcija, koja će trajati do 13:00 sati, rezultat je truda mladih aktivista iz općina u kojima djeluje projekat PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost), Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji implementira Catholic Relief Services, u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BK BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, a održava se povodom Međunarodnog dana tolerancije.

Tim mladih ljudi, koji sprovode ovu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u našem gradu (Ivana Širić, koordinatorica ove akcije, te njeni pomoćnici Tenzila Hasanić i Tarik Smajlagić), okupljeni su pod okriljem projekta „PRO-Budućnost“, te intenzivno rade na promociji vrijednosti kojima žele ojačati procese pomirenja i izgradnje povjerenja u njihovim zajednicama. Za ovu akciju, sarađivali su sa nadležnim ustanovama za transfuziju krvi, koje će osigurati tehničku realizaciju akcije, a pored naše, ista akcija bit će provedena u ukupno 30 općina.

Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Aktivnosti ovog četvrogodišnjeg projekta uključuju obuku, mirovne kampove, javna govorenja, kulturne događaje, male grantove i lokalne inicijative. Putem dijaloga među grupama i edukacije, građani Bosne i Hercegovine se mogu osvrnuti na prošle događaje i okrenuti ka budućnosti i početi da sarađuju na izgradnji zemlje koja se bazira na vrijednostima tolerancije i različitosti.