• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.10.2015

Potpisani Ugovori o podizanju zasada malina

Danas su u sali Općinskog vijeća Maglaj potpisani tripartitni Ugovori o podizanju zasada malina, koje su pored Općinskog načelnika, Mehmeda Mustabašića, potpisali 8 izabranih korisnika od strane Ministarstva za boračka pitanja, čiji je potpisnik ministar, gdin. Fahrudin Čolaković. Sredstva će u iznosu od 1.200 KM po dunumu, odnosno maksimalnom od 3.000 KM po korisniku, osigurati Ministarstvo, a sve u sklopu Programa realizacije poticajnih mjera zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije.Općinski načelnik smatra da će ovakav vid pomoći poljoprivrednicima biti prekretnica u njihovom radu i od njih napraviti „male biznismene“.
"Drago mi je što je Ministarstvo krenulo ovim pravcem. Ovo je dobra stvar, jer sami sebi možete zaraditi za život. Kada dođete u fazu da se samozaposlite, mi ćemo vam i tada pomoći. Sve je to dio sistemskog rješenja."

Pomoćnik načelnika i šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, gđa. Azra Čakrama, kazala je nešto više o obavezama korisnika, predviđene ugovorom.
"Vi kao korisnici se obavezujete da ćete izvršiti pripremu zemljišta za sadnju, da ćete nabaviti žicu, kolce i ostalo što je potrebno za podizanje zasada malina. Također ćete morati podnositi pisano izvješće sa dokazima o utrošku sredstava bez odlaganja. U slučaju nastalih šteta na zasadima, prouzrokovanih elementarnim nepogodama, niste dužni namiriti uložena finansijska sredstva."

Ministarstvo za boračka pitanja Ze-do kantona, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ze-do, vršit će nadzor nad implementacijom Programa i utroškom doznačenih sredstava.