• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.09.2015

Obavijest o raspisanom Javnom pozivu za podizanje nasada malina, za povratnike i raseljene osobe

Projekat „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ će dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim licima koja imaju ili su imala status povratnika ili interno raseljenih osoba. Projekat finansiraju Evropska unija i UNHCR, a implementiraju ga agencije UNHCR, UNDP, UNICEF, IOM, Bosanski humanitarni logistički servis (BHLS), Fondacija lokalne demokratije (FLD), Hilfswerk Austria International (HWA) i Vaša prava BiH (VP BiH).

Svaki korisnik će dobiti sljedeći paket za podizanje nasada malina:

• Paket za podizanje nasada maline na površini od 1,000m2 do 2,000m2, što uključuje sadni materijal, paket prihrane i zaštite za prvu godinu proizvodnje te sistem za navodnjavanje.

Svaki korisnik će dobiti kombinaciju od dvije sorte (Miker i Polka, u jednakom omjeru za izabranu površinu) za sadnju na otvorenom do maksimalne površine od 2,000 m2.

Od podnostelja/podnositeljice se očekuje da osigura između 1,000 m2 do 2,000 m2 obradivog zemljišta na kojem će se pokrenuti ova proizvodnja, zatim stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi. Podnosioc/podnositeljica će biti dužan/a da osigura potporne stubove i žicu, stajnjak, te pripremu zemljišta, što uključuje čišćenje i uklanjanje postojeće vegetacije i ostale pripremne aktivnosti prije i za vrijeme sadnje.


Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju osnovne i dodatne kriterije i koja su spremna da osiguraju gore tražene pretpostavke i uvjete.

Fizička lica koja su već dobila pomoć kroz ekonomsku komponentu projekta „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ (sadnja krastavca kornišona) nemaju pravo na ovaj javni poziv.

Nakon objave ovog poziva za podnošenje prijava, sva zainteresirana fizička lica koja žive na području općine Maglaj, mogu preuzeti odgovarajuće obrasce za prijave u zgradi jedinice lokalne samouprave u kojoj žive ili sa web stranice www.ba.undp.org.

Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u nastavku, najkasnije do 13.10.2015. god. do 13:00 sati.

Sve prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP ureda:

a. Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)

b. Doboj: Cara Dušana bb

c. Banja Luka: Trg Republike Srpske 1/C1Fizička lica koja se prijavljuju za Projekat „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ treba da na svojoj prijavi u zatvorenoj koverti navedu Prijava za projekat „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330, e-mail registry.ba@undp.org, ili mogu dobiti informacije u šalter sali Općine Maglaj.

Prijavni obrazac sa uputstvom o podizanju zasada malina možete preuzeti ovdje >> Download