• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.09.2015

Javni pozivi za poticaje (subvencioniranje) - Ministarstvo za privredu ZE-DO kantona-2015

Na osnovu Zaključka o usvajanju Uputstva o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundaciju) sredstava poticaja Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu slijedećih poticaja:
 Javni poziv - Refundacija administrativnih .troškova.kod pokretanja poslovnih ideja i registracije.privrednih subjekata
 Javni poziv - Refundaciju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata
 Javni poziv - Energetska efikasnost javnih objekata
 Javni poziv - Jačanje konkurentnosti
 Javni poziv - Subvencioniranje obrta (preradjivackih djelatnosti) i tradicionalnih zanata
 Javni poziv – Poslovne zone
 Javni poziv – Subvencioniranje inovatora.
 Javni poziv - Uvodjeje i cerifikacija medjunarodnih standarda
 Javni poziv - Hoteli.
Tekstovi javnih poziva i potrebni obrasci se mogu preuzeti O V D J E

Rok za prijavu na Javne pozive je: 09 novembar 2015.godine