• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.09.2015

Potpisani Tripartitni ugovori

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u saradnji sa Općinom Maglaj izvršilo je izbor korisnika za donaciju u građevinskom materijalu iz Projekta „Hitnog oporavka od poplava - Zajam svjetske banke“. S tim u vezi danas su u Općini Maglaj potpisani tripartitni ugovori.

Nakon provedene Procedure za izbor korisnika, te obilaska potencijalnih korisnika pomoći i utvrđivanja činjeničnog stanja, četiri porodice sa područja općine Maglaj ispunile su potrebene uslove, tako da će dobiti donaciju u građevinskom materijalu.