• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.08.2015

Rezultati analiza vode za piće

U provođenju aktivnosti od strane Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa HE službom JU Dom zdravlja Maglaj na kontroli ispravnosti vode za piće lokalnih vodnih objekata na području općine Maglaj u periodu 03.06. - 20.07.2015. godine dobiveni su sljedeći rezultati.

a)Lokalni vodovod:b) Javne česme:Ispitivani uzorci vode koji zadovoljavaju osnovne mikrobiološke i fizičko hemijske karakteristike za ovu vrstu vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH", broj:40/10, 43/10 i 30/12) mogu se koristiti za piće. Kompletni rezultati analiza se mogu dobiti u HE službi JU Dom zdravlja Maglaj.