• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.08.2015

Javni poziv Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objaljuje Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugogoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu.

Javni poziv: Download

Program za trajni revolving: Download

Odluka o usvajanju: Download

Izjava o dodijeljenoj državnoj pomoći: Download