• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.07.2015

Potpisan Protokol o postupanju i saradnji

U okvoru projekta Podrška održivim rješenjima iz „Revidirane strategije za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“, u Maglaju je potpisan “Protokola o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektoralnog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma”.

Potpisnici Protokola su predstavnici svih školskih i predškolskih ustanova sa područja općine Maglaj, JZU Dom zdravlja, Općina Maglaj, Policijska stanica, Centar za socijalni rad i UG UMERO iz Maglaja.Kroz ovaj Projekat u općini Maglaj, od septembra, biće uspostavljena usluga logopeda. Logoped će raditi sa djecom kojoj je potreban logopedski tretman, biće smješten u prostorijama JZU Dom zdravlja u Maglaju, i kontinuirano će sarađivati sa svim potpisnicima Protokola.

Cilj Projekta podrške je da pomogne u rješavanju socijalnih i ekonomskih izazova najmanje 2.400 ugroženih interno raseljenih osoba i povratnika, uključujući žene-žrtve rata, kroz usku saradnju lokalnih vlasti, lokalnih zajednica, civilnog društva I projektnih partnera.

Zajedno sa lokalnim vlastima, projektni partneri identifikuju potrebe interno raseljenih osoba i povratnika u cilju jačanja njihove socijalne zaštite i inkluzije i osiguranja zdravstvene zaštite za starije, obrazovanja za djecu, pravne pomoći, psiho-socijalnog savjetovanja i boljih stambenih uvjeta.

Vrijednost Projekta je 8.1 milion eura. Finansira ga Evropska unija u iznosu od sedam miliona eura, a sufinansira i realizuje UNHCR. Projekat je počeo 2014. godine i realizovat će se do 2016. godine u Bijeljini, Bosanskom Petrovcu, Derventi, Foči, Gradišci, Maglaju, Mostaru, Prijedoru, Živinicama i Brčko Distriktu. Projektni partneri su: UNHCR, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,entitetska, kantonalna i ministarstva Brčko Distrikta, kao i partnerske općine, Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF), Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Hilfswerk Austria International (HWA), Bosanski humanitarni logistički servis (BHLS), Fondacija lokalne demokratije (FLD) i Udruženje Vaša prava BiH (VP).