• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.05.2015

Javna rasprava o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Maglaj, poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije, stanovnike općine Maglaj i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u


JAVNOJ RASPRAVIo Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred općine Maglaj:


1. Obnova i rekonstrukcija dijela ulice Srebreničkih žrtava u Maglaju


Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacionih radova na području općine Maglaj, na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-listu Okolinskog plana upravljanja.

Ček-lista Okolinskog plana upravljanja nad sanacionim radovima na području općine Maglaj dostupna je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

- Općina Maglaj, Viteška 4, 74250 Maglaj, oglasna ploča Općine i web stranica Općine: www.maglaj.ba
- Pripadajuće MZ-e
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava,

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Maglaj i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 03. juni 2015.

Ček-lista okolinskog plana upravljanja za projekat možete preuzeti ovdje >> Download