• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.12.2011

Sa okruglog stola " Razumjevanje i prevencija zločina počinjenih iz mržnje"

Krivična djela počinjena iz mržnje su djela zasnovana na predrasudama. Ova
djela dešavaju se posvuda; nijedno društvo nije otporno na posljedice predrasuda
i netrpeljivosti. Pojedina krivična djela počinjena iz mržnje nose sjeme mogućih
sukoba, s obzirom na to da mogu eskalirati, kako u broju, tako i u stepenu nasilja.
Ako se prepoznaju kao takva, i ako se poduzmu odlučne mjere, krug nasilja se
može zaustaviti.


Organizacija za siguranost i saradnju u Europi OSCE organizovala je nedavno u Maglaju okrugli sto “Razumjevanje i prevencija zločina počinjenih iz mržnje”. U uvodnom izlaganju obratili su se Marcus Rolofs, šef Ureda OSCE-a u Tuzli i Amra Hamidović, pravna savjetnica OSCE-a.U ime općine Maglaj, o ovoj temi su govorili : pomoćnik Općinskog načelnika Jasmin Devedžić, komandir Policijske stanice Maglaj Alen Mušić , a učenici i nastavnici “Prve osnovne škole” Maglaj prezentovali su svoj projekat, kroz program “Građansko obrazovanje za mir”.
Ocijenjeno je kako je Maglaj pozitivan primjer lokalne upprave od koje imaju šta naučiti i druge općine i gradovi. Tome doprinose i dobro uspostavljeni odnosi sa vjerskim zajednicama na Općini, brza osuda lokalnih zvaničnika svih događaja koji bi mogli narušiti stabilne prilike, pomoć povratničkim zajednicama, itd... U prilog tome govori i pismo Visokog predstavnika za BiH Valentina Inzka, u kojem se navodi da je “Općina Maglaj ostvarila izvanredne uspjehe u osiguravanju sigurnog i stabilnog života za manjinske povratnike u ovom području. Obzirom na dešavanja od prije nekoliko godina, bilo je izuzetno dojmljivo čuti od povratnika iz Bočinje da se sojećaju kao da žive u najsigurnijoj opštini u zemlji. Želimo Vam iskazati posebne pohvale za Vaše napore da olakšate povratak i omogućite ovako sigurno okruženje”.
Ono što je evidentan problem jeste zapošljavanje povratnika. Tako su nedavno u Maglaju boravili direktori javnih ustanova i preduzeća ( BH Pošte, Željeznice FBH, Federalni zavod za zapošljavanje it...), od kojih se očekuje upošljavanje nekoliko povratnika srpske nacionalnosti.
Uz to, općina Maglaj čini sve napore da povratak bude održiv, realizujući infrastrukturne i slične projekte.

Na okruglom stolu u Maglaju čulo se i slijedeće :
Krivična djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini često su
usmjerena protiv slijedećih kategorija:

- Povratničkih zajednica, koje su, često, izolirane i ugrožene. Krivična
djela počinjena iz mržnje protiv ovih zajednica, šalju snažnu poruku
netrpeljivosti i izazivaju veliki strah;

- Vjerskih i sakralnih objekata, kao što su crkve, džamije i groblja, kao i
privatna imovina povratnika ili članova manjinskih zajednica;

- Pripadnika seksualnih manjina. U svim državama, pripadnici ovih grupa
posebno su ugroženi; napadi na njih često se dešavaju na javnim
mjestima.

- Roma.


Krivična djela počinjena iz mržnje opisuju se kao krivična djela motivirana netrpeljivošću prema određenim grupama u društvu.
Krivična djela počinjena iz mržnje podliježu sljedećim kriterijima:
Djelo počinjeno iz mržnje mora biti propisano kao krivično djelo u krivičnom zakonu;
Krivično djelo počinjeno iz mržnje mora biti motivirano predrasudom.
„Motivirano predrasudom“ znači da je počinilac izabrao žrtvu krivičnog djela na osnovu zaštićenih karakteristika.
Žrtva može biti jedna osoba, više osoba ili imovina, koja se dovodi u vezu sa grupom koja dijeli zaštićene karakteristike.
Zaštićena karakteristika je temeljna ili glavna karakteristika koju dijele članovi grupe, kao što je rasa, religija, nacionalna pripadnost, jezik ili
seksualna orijentacija.

Krivično djelo + predrasuda kao motiv = krivično djelo počinjeno iz mržnje.