• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.06.2015

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Općine Maglaj za period 2016-2018. godina

Shodno članu 17. Zakona o budžetima u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14,13/14) objavljujemo dokument "Smjernice ekonomske i fiskalne politike Općine Maglaj za period 2016-2018.godina".

Dokument možete preuzeti ovdje >> Download